Schulfest 09.Juli 2005 - Programm

10.30 Auer: Offiziell Ouverture vum Schoulfest

10.35 Auer: Völkerball Ënnergrad

11.15 Auer: Völkerball Mëttelgrad

12.00 Auer: Concert Apéritif mat der Uespelter Musek

14.00 Auer: Völkerball Uewergrad

14.45 Auer: Optrëtt vun der Hellenger Musek

15.30 Auer: Fussballmatch Final 2. Schouljoëren

16.15 Auer: Fussballmatch

Mëttelgrad a Léierpersonal géint Uewergrad

17.15 Auer : Optrëtt vun der Fréisenger Musek

18.00 Auer: Montgolfière Bernard Massard

19.30 Auer: Départ vun der Montgolfière

(nëmme bei guddem Wieder)

 

De ganzen Dâag iwwer: Animatioun mam ‘DJ Claudino’