Theaterowend 1.+ 2. Schouljoer

(Mariette, Patrick+Joëlle, Marilou)

14.Dezember (Dënschdeg)+15.Dezember (Mëttwoch) 2005

um 19:00 am Hall vun der Fréisenger Schoul

(1) De Winnie wëll net doheem schlofen

(2) De Winnie a säin Potti

-Paus-

(3) D'Geschicht vum Wollef, deen d'Krëppche wollt gesin

(4) Wéi d'Maischen d'Dir opgemaach huet

Vous pouvez envoyer vos commentaires et vos critiques à l'adresse suivante: pattisolaia@hotmail.com Merci d'avance!

Text+Regie: Patrick (1) + (2)

Text+Regie: Marilou (3) + (4)

Dirigentin (Lidder): Mariette

Kostümer: Marilou, Mariette, Joëlle

Bühn: Marilou, Mariette, Joëlle, Patrick

Internet: Patrick

E grousse Merci all deene Léit, déi eis gehollef hun (Schminken, Keess, Bar, Bréidecher,...)

Och e grousse Merci un d'Gemengeverwaltung an un d'Gemengenarbechter fir hir wäertvoll Hëllef.