De Winnie well net doheem schlofen...

(Patrick/ fräi no enger Geschicht vum C.Roth an V.Gorbatschow)

Situatiounen:

1. Doheem

2. D'Kaweechelchen

3. D'Stinkdéier

4. Kéisecker

5. Bär

6. Eil

7. Nees doheem

1. Doheem

Erzieler: Daat do ass de Winnie mam Chefi! De Chefi ass säin

Kuschelhues.

De Winnie huet doheem eng ganz schéin

Schlofkummer.

Hien huet ganz vill Spillsaachen an och een eegent

Bett.

Mä de Winnie wëll dës Nuecht net an sengem Bett

schlofen.

Winnie: Mami, Papi, ech wëll haut net an mengem Bett

schlofen.

Mamm: Ma Winnie. An dengem Bett schléifst de dach am

beschten.

Winnie: Nee Mami, ech well gären bei engem Frënn schlofen.

Mamm: Mmmmh!

Papp: Ma da loos hien dach goen!

Mamm: Na gudd!

Winnie: Merci Mami a Papi!

2. D'Kaweechelchen

Erzieler: An de Winnie hëlt de Chefi an hoppelt

bei d'Kaweechelchen.

Winnie: Moien Kaweechelchen!

Kawechelchen: Moien Winnie!

Winnie: Därf ech bei dir schlofen?

Kaweechelchen: Natiirlech! Komm eran!

Winnie: Wow! Cool!

Erzieler: An de Winnie leet sech an d'Bett an schléift an.

(waarden) Bis op emol.....

(Radio: Knack-Geräicher)

Winnie: Waat mechs du dann do?

Kaweechelchen: Ma ech knacken e puer Nëss.

Winnie: (kuckt op d'Ness déi um Bett léien) An du wellst déi do alleguer knacken.

Kaweechelchen: Natiirlech!

Winnie (hällt sech d'Këssen iwwer d'Oueren): Oooh neen Chefi,

hei kënne mir net bleiwen. Komm mir gin.

Äddi Kaweechelchen.

Kaweechelchen: Äddi Winnie!

3. D'Stinkdéier

Erzieler: An de Winnie hëlt de Chefi an hoppelt

bei d'Stinkdéier.

Winnie: Moien Stinkdéier!

Stinkdéier: Moien Winnie!

Winnie: Därf ech bei dir schlofen?

Stinkdéier: Natiirlech! Komm eran!

Winnie: Mee ech hun 1 Fro: Knackst du Ness?

Stinkdéier: Neen!

Winnie: Wow! Cool!

Erzieler: An de Winnie leet sech an d'Bett an schléift an.

(waarden) Bis op emol.....

(Radio: Fuerz)

Winnie: Waat daat stenkt!

Stinkdéier: Pardon! Mä ech sin e Stinkdéier!

Winnie (hällt sech d'Nues zou): Ooh neen Chefi, hei kënne mir

net bleiwen. Komm mir gin.

Äddi Stinkdéier.

Stinkdéier: Äddi Winnie!

4. Kéisecker

Erzieler: An de Winnie hëlt de Chefi an hoppelt

bei de Kéisecker.

Winnie: Moien Kéisecker!

Kéisecker: Moien Winnie!

Winnie: Därf ech bei dir schlofen?

Kéisecker: Natiirlech! Komm eran!

Winnie: Mee ech hun 2 Froen: Knackst du Ness?

Stenkst du?

Kéisecker: Neen!

Winnie: Wow! Cool!

Erzieler: An de Winnie leet sech an d'Bett an schléift an.

(waarden) Bis op emol.....

Winnie: Auuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaa!

Kéisecker: Waat ass geschidd?

Winnie: Daat ass geschidd (weist eng Stachel déi hien am Henner huet)

Kéisecker: Pardon! Ech hun vergiess mäin Bett ze

staubsaugeren.

Winnie (hällt sech den Hënner un): Ooh neen Chefi, hei kënne

mir net bleiwen. Komm mir gin.

Äddi Kéisecker.

Kéisecker: Äddi Winnie!

5. Bier

Erzieler: An de Winnie hëlt de Chefi an hoppelt

bei de Bier.

Winnie: Moien Bier!

Bier: Moien Winnie!

Winnie: Därf ech bei dir schlofen?

Bier: Natiirlech! Komm eran!

Winnie: Mee ech hun 3 Froen: Knackst du Ness?

Stenkst du?

Hues du Stachelen?

Bier: Neen!

Winnie: Wow! Cool!

Erzieler: An de Winnie leet sech an d'Bett an schléift an.

(waarden) Bis op emol.....

(Radio: Schnarch-Geräicher)

Winnie: Ophaaalen!

(mä de Bier schléift weider)

Winnie (hällt sech d'Oueren zou): Ooh neen Chefi, hei könne mir

net bleiwen. Komm mir gin.

Äddi Bier.

(mä de Bier schléift weider)

6. Eil

Erzieler: An de Winnie hëlt de Chefi an hoppelt

bei d'Eil.

Winnie: Moien Eil!

Eil: Moien Winnie!

Winnie: Därf ech bei dir schlofen?

Eil: Natiirlech! Komm eran!

Winnie: Mee ech hun 4 Froen: Knackst du Ness?

Stenkst du?

Hues du Stachelen?

Schnarchst du?

Eil: Neen!

Winnie: Wow! Cool!

Erzieler: An de Winnie leet sech an d'Bett.

Winnie: Luut aus!

(mee d'Eil léisst d'Luut un)

Eil: Ma neen. Du wees dach, dass mir Eilen nuets wakereg sin.

Ech muss nach all déi Bicher do liesen:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...

Winnie: Stop! Souwäit kann ech nach guer nët zielen!

(reiwt sech d'Aën): Ooh neen Chefi, hei kënne mir net

bleiwen. Komm mir gin.

Äddi Eil.

Eil: Äddi Winnie!

7. Nees doheem

Erzieler: An de Winnie hëlt de Chefi an hoppelt heem!

Papp: Schon nees erëm?

Mamm: A vive an d'Bett!

Winnie: Gären!

(de Winnie schmäisst sech op d'Bett)

Winnie (zu sech): Oh wéi roueg ass et hei:

Keen deen Ness knackt!

Keen deen sténkt!

Keen deen Stachelen huet!

Keen deen schnarcht!

Keen deen Bicher liest!

Hei kann een gudd schlofen!

Nuecht Chefi!

(Luchten all aus - Winnie schléift an)